#ShameOnEU

Op Lesbos werden de vluchtelingen die dakloos werden na de brand naar een nieuwe “tijdelijke” site gebracht. Het nieuwe kamp is een snelle verzameling tentjes op een onherbergzame plek waar mensen alweer zonder het minimum aan menswaardige voorzieningen of enige privacy op een hoop zullen zitten. NGO’s vrezen dat er niets tijdelijks is aan dit verhaal en dat dit Moria 2 wordt. Intussen is het nieuwe kamp door herfststormen al volledig onder water gelopen.

Zo gaat Europa systematisch en in onze naam om met mensen die bescherming zoeken.

Heeft u vijf minuten tijd?

> Laat uw EU-vertegenwoordigers dan vandaag nog weten dat u zich tegen dit beleid verzet. Het is een belangrijk moment om dat te doen: volgende week ligt er een nieuw migratiepact voor.

Stappenplan👇

1) Kopieer het email-adres van uw vertegenwoordigers naar keuze hier

2) Beschrijf uw vragen en bezorgheden. Laat u inspireren door de voorbeeldbrief hieronder of kopiëer hem ( uw persoonlijke touch is uiteraard altijd welkom). Een Franstalige versie vind u hier.

Geachte (vul in)

Als mens en Europees burger ben ik diep geschokt en zeer bezorgd over de voortdurende ellende op de Griekse eilanden. De brand in Moria maakte een situatie die sinds jaren mensonterend was zo mogelijk nog erger. Duizenden mensen zitten intussen in een “tijdelijk” kamp waarvan niemand schijnt te kunnen zeggen hoe tijdelijk het precies is. Het noodkamp is door herfstregens intussen veranderd in een modderpoel, zoals door hulporganisaties ter plaatse vanaf de eerste dag voorspeld was. Dit kamp is ook bij zon volstrekt ongeschikt om mensen op te vangen: de tenten staan op de stenen, er is geen privacy en amper sanitair.

Er kan in Europa geen plaats zijn voor dergelijke kampen. Ik wil u vragen om vooreerst beslist te ijveren voor de onmiddellijke evacuatie van mensen van de Griekse eilanden naar Europa. Dit is de enige duurzame oplossing, ook voor de eilandbewoners die al jaren noodhulp boden waar de Europese gemeenschap in gebreke bleef.

Deze toestand was bovenal vermijdbaar, als de Europese migratiepolitiek de mensenrechten zou respecteren.

Ik verwacht van België een voortrekkersrol in het organiseren van duurzame oplossingen. Deze week wordt een nieuw Europees Migratiepact voorgesteld in het parlement. Ik wil u vragen om er bij uw collega’s in de fracties zeer op aan te dringen dit zeer kritisch door te lichten.

Als de EU wil gelden als wereldwijde verdediger van de mensenrechten dan moeten deze de basis vormen van haar eigen beleid ten opzichte van mensen die bescherming zoeken.

Dat betekent dat de EU:

⁃ reddingsacties op zee en hulporganisaties moet ondersteunen in plaats van ze te dwarsbomen en te criminaliseren.

⁃ werk moet maken van legale, veilige toegangswegen.

⁃ moet ophouden met de buitengrenzen over te laten aan ondemocratische regimes.

⁃ samenwerkingsverbanden met de Libische kustwacht moet stopzetten.

⁃ geweld tegen vluchtelingen fundamenteel moet veroordelen en illegale pushbacks bestrijden.

⁃ de vluchtelingen die nu stranden aan de buitengrenzen en daar vaak jaren moeten wachten op een interview, verplicht verdelen over de lidstaten.

⁃ een faire behandeling van hun dossier en de juridische en andere hulp waar zij recht op hebben garanderen in elke lidstaat.

Een pact waarin deze maatregelen ontbreken kan geen duurzame oplossing bieden. De strijd tegen mensensmokkel mag geen strijd tegen migratie zijn.

Ik ontvang graag uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

(Uw naam)

Ontzettend, ontzettend bedankt voor uw hulp!

Meer doen?

> Teken de petitie van Europe Must Act en volg hen voor updates over protest en de situatie op de Griekse eilanden.

> Vraag uw gemeentebestuur om vluchtelingen op te vangen met deze voorbeeldbrief van Vluchtelingenwerk!

> Doneren?

Dit zijn enkele kleine organisaties die lokaal noodhulp bieden:

Stichting Bootvluchteling

Medical Volunteers International

Attika Warehouse

Als u op uw eigen kanalen uw stem wil verheffen:

– kan u vrij gebruik maken van de tekeningen die je kan downloaden onderaan deze pagina door er op te klikken.

– vindt u hier een downloadlink voor het filmpje bovenaan deze pagina:

Nederlandstalige versie

Franstalige versie

Engelstalige versie

– kunnen deze hashtags erbij: #EvacuateLesbos #EvacuateMoria #EuropeMustAct #SafePassage #ShameOnEU #LeaveNoOneBehind #ikbensolidair

Update van Caroline Willemen, field coördinator van Artsen Zonder Grenzen op Lesbos. Verstuurd via whatsapp op woensdagochtend 16/09/2020

Update van vrijdagochtend 18/9/2020 via Facebook:

I’m running out of words.
Since yesterday, a massive police force is telling people on the street to move into the new camp. People are worn out and beyond exhausted after 8 days on the street, so they quietly pack and go. Based on what we have seen, this temporary site (for which a lease agreement for 5 years was leaked in the press… not that temporary after all?) has everything to become the next Moria – hundreds of tents quickly put together in a spot extremely exposed to rain and wind; big rub halls that will each accommodate over 100 single men together (speaking of dignity) – on a wasteland where you can’t go find a quiet, sheltered spot if you need to breathe for a moment (how far have we come that I now see the positive side of the hilly olive groves around Moria, that at least allowed some space to roam and get away from it all).
Ursula von der Leyen said in her State of the Union address that the images of Moria are a painful reminder of the need of Europe to come together. I say the images of people being herded into Moria 2.0 are a painful reminder of Europe’s moral bankrupcy.

If you recognize the music in the video but can’t place it: it’s the informal hymn of the EU, Ode to Joy. You know, the one that goes “all humans will be brothers, across all borders”.

Update 19 september 2020

Lesbos vandaag: de Griekse overheid bouwt verder aan “emergency facilities”. Er zijn al honderden mensen heen gebracht. UNHCR steunt de opbouw maar geeft aan dat het onduidelijk is hoe “tijdelijk” dit noodkamp dan wel zou zijn. Check de onderstaande foto’s van Ihab Abassi en vraag u af hoe lang u het daar zou uithouden, op elkaar gepakt, met uw kleine kindjes of helemaal alleen, steeds omringd door onbekenden, zonder enige privacy, als het gaat sneeuwen of regenen?

Met dank aan Pascal Debruyne en Benoit Dhont voor het nakijken van deze tekst en voor hun aanhoudende inspiratie. Ook aan de mensen van Gent Zonder Grenzen. En aan mijn zus, die me zal killen als ze dit leest: I love you.

3 responses to #ShameOnEU

 1. Kathleen says:

  Wat ik al helemaal niet begrijp, is dat dat maar om 13.000 mensen zou gaan,als ik het goed gelezen heb. Dat is anderhalve keer ons klein, Spaans dorp. Hoe kan het nu in hemelsnaam zo’n een probleem zijn van die in rijk Europa onder te brengen? Dat moet toch peanuts zijn?

 2. Marc Duyols says:

  Prachtig initiatief, hoop dat de parlementairen reageren zoals het een Europeese democratie past

 3. Zulfikar Haider says:

  Respected officer
  I would like to get an answer at the crisis.
  Can any of you explain me that why creatures are becoming like refugee and why some should resettled forcely .?
  Why people becoming refugee?

Geef een reactie